Algemeen

Naoki.nl verleent hierbij toegang tot de website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Naoki.nl en derden zijn aangeleverd. Naoki.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide samenwerking met Naoki.nl

Beperkte aansprakelijkheid

De op Naoki.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Naoki.nl

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Naoki.nl. Verspreiden van deze materialen is toegestaan door bezoekers mits er een correcte vermelding naar de bron wordt weergegeven: de naam van Naoki.nl inclusief een directe link naar deze website. Ik stel het niet op prijs wanneer bedrijven/webshops of commerciële websites mijn artikelen overnemen zonder toestemming, hiervoor graag eerst even een mail sturen.

Cookie Wetgeving

Naoki.nl maakt via Google Analytics gebruik van cookies. Zo kunnen er statistieken worden bijgehouden. Derde partijen kunnen ook cookies plaatsen via bijvoorbeeld Facebook of YouTube. Deze cookies zijn veilig en er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen. Sinds de nieuwe wetgeving van kracht is gegaan zijn alle websites die zelf of via derden cookies opslaan verplicht om toestemming te vragen. Mocht je geen toestemming willen geven, dan kan je het bericht sluiten en in je browser je instellingen veranderen zodat er geen cookies worden opgeslagen, of dat deze bijvoorbeeld na het sluiten van je browser verwijderd worden. Heb je geen problemen met cookies en wil je dat Naoki volledig functioneert, klik dan bij het bericht op ‘oké’.

Commerciële Disclaimer

Informatie over banners, product reviews en advertorials kan je op deze pagina lezen.

Moderatie comments

Naoki.nl behoudt het recht om comments onder artikelen die de blogger of lezer beledigen, bedreigen of op een andere manier als negatief ervaren worden, te verwijderen. Comments met reclame of links erin verwerkt voor commerciële doeleinden worden aangepast door de links te verbergen of worden verwijderd.

Privacy verklaring

Naoki.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.